адв. Владимир Господинов


 

      Работи в сферата на наказателното, гражданското и административното право, както и извършва търговски сделки. Има опит с дела пред Съда в Страсбург. Големият му юридически стаж му помага бързо да разбира потребностите на клиентите и да предлага ефективни начини за тяхното задоволяване и развитието на бизнеса на хората, които са му се доверили. Консултациите при него са ефективни по отношение на време и средства. Неговата главна задача винаги е да осигури първокласни решения за работата на клиентите си без значение дали става въпрос за физически или юридически лица.