Завършил е специалност Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Преди да стане адвокат е бил съдия, прокурор и юрисконсулт към голяма търговска банка. От 1996 г. практикува като адвокат. Общият му юридически стаж е 36 години. Работи в тясно сътрудничество и с други негови колеги, с които обединяват усилията си с оглед най-ефективно разрешаване на всеки конкретен случай.