Правото
е океан

 

потърсете помощ

 

Безплатни консултации

 

* съгласно чл. 24, ал. 1, т. 1, във вр. с чл. 38 от Закона за адвокатурата